1. HOME
 2. 독서문화행사
 3. 문화행사신청

문화행사신청

 • : 2020-09-03  09:30   ~    2020-09-16  18:00
 • : 비대면(화상) 온라인 강연
 • : 2020-09-19 ( 토 ) 13:00 ~ 15:00
 • :
 • :
 • : 온라인 30명
 • : 온라인 : 22 / 30
 • : 학생 및 학부모, 지역주민
 • : 2020-08-22  09:30   ~    2020-08-25  09:50
 • : 포항교육청 여울관(별관 2층)
 • : 2020-09-04 ( 금 ) 10:00 ~ 12:35
 • :
 • : 온라인 30명 , ( 후보자 5명 )
 • : 온라인 : 3 / 30 ( 후보자 : 0 / 5 )
 • : 학부모 및 지역주민(성인)
 • : 2020-08-12  09:30   ~    2020-08-25  09:50
 • : 제2평생학습실
 • : 2020-08-29 ( 토 ) 13:00 ~ 15:00
 • :
 • :
 • : 온라인 20명 , ( 후보자 5명 )
 • : 온라인 : 14 / 20 ( 후보자 : 0 / 5 )
 • : 학부모 및 지역주민(성인)